Samenwerken, de sleutel tot succes

08/05/2020

Als de Corona-crisis ons één ding leert is het wel dat samenwerking een essentiële sleutel tot succes is in de aanpak van gezamenlijke problemen en vraagstukken. Samenwerken vraagt om inlevingsvermogen, communicatieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen en meer dan ooit om wendbaarheid in je eigen gedrag.

Dat geldt net zo goed voor samenwerken in bouw- en infraprojecten. Welke samenwerking- of contractvorm (Traditioneel, Bouwteam, Prestatiebestek, Geïntegreerd contract, DBFM, etc) ook van toepassing is, het resultaat wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop partners met elkaar samenwerken.

Hoe communiceren zij met elkaar? Op welke manier wisselen zij informatie uit? Hoe gaan ze om met elkaars belangen en behoeften, met de verschillende karakters, werkstijlen en groepsdynamiek?

Het uitvoeren van projecten is in hoge mate mensenwerk. Aandacht voor de mens in het project verhoogt het projectsucces doordat de samenwerking en communicatie in het team verbetert. Het gevolg is dat de kwaliteit van de output van het team verbetert. Hierbij blijft sturing op tijd, kosten en kwaliteit van belang. De input verschuift echter naar investeren in mensen en het vertrouwen in een team. Deze investering verdient zich terug doordat de motivatie en waardering van projectteamleden toenemen en het bevordert de samenwerking.

Excelleren als Projectleider

Wil je hier effectiever in worden en integraal werken aan je interpersoonlijke vaardigheden? Wil je meer leren over de psychologische aspecten van samenwerken, leren, ontwikkelen en leidinggeven?

In het programma Excelleren als Projectleider in de bouw & infra werk je in een kleine vertrouwde groep aan je persoonlijke leerdoelen afgestemd op de praktijk van je projecten. De opleiding is een mooie aanvulling op opleidingen op gebied van Projectmanagement of Operationeel leidinggeven.

 

Start programma

Het 8-daagse programma start in september 2020 en duurt tot februari 2021. We gaan er vanuit dat samenkomen in kleine groepen dan weer prima te doen is, rekening houdend met de 1,5 meter regel en de andere voorschriften van het RIVM. Meer info? Download hier de flyer met meer info.

Neem contact op voor meer informatie over exacte data en kosten.