• Assessments

Ontwikkelassessment

Ontwikkeling vanuit het oogpunt van talent
U wilt graag meer zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden van uw medewerker of manager?

U wilt een beter beeld krijgen of een wijziging van taken of functie mogelijk is en waar aandachtspunten liggen voor ontwikkeling of begeleiding?

Wij geven zicht op de talenten en competenties van uw medewerker en de mogelijkheden die er zijn om zich binnen de context van uw organisatie verder te ontwikkelen. Afhankelijk van uw behoefte kijken wij naar specifieke competenties, werk- en leiderschapsstijl en communicatiestijl van uw medewerker of manager.

Als manager, leidinggevende of P&O’er krijgt u advies over hoe u de verdere ontwikkeling van uw medewerker het beste kunt faciliteren in aansluiting op de leer- en ontwikkelstijl van uw medewerker.

Een ontwikkelassessment geeft:

  • Een objectief en deskundig advies over de realisatie van de ontwikkelingsdoelstellingen
  • Zicht op de persoonlijkheid
  • Zicht op de intelligentie
  • Zicht op de ontwikkelbaarheid van competenties
  • Zicht op valkuilen
  • Zicht op de werk- en leiderschapsstijl
  • Zicht op de communicatiestijl
  • Zicht op de leer- en ontwikkelstijl

Meer informatie?

Bent u benieuwd wat een ontwikkelassessment, of liever gezegd een ontwikkelingsgericht talentenonderzoek, voor u kan betekenen of welke verschillende typen onderzoeken er zijn?

Laat één van onze adviseurs u adviseren of vraag het informatiepakket aan.