Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan Bouw in Balans geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Bouw in Balans streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Bouw in Balans sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Bouw in Balans B.V.

Copyright © 2008 Bouw in Balans B.V. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.

Statutaire naam: Bouw in Balans B.V.
Statutaire zetel: Gouda
KvK-nummer:  24431344

BTW-nummer:

Bouw in Balans B.V.: NL8190.83.161.B01