Beter bouwen door focus op talent

Samenwerkingspartner voor selectie- en ontwikkeling

Teamcoaching

Organisatiesucces start bij het inzetten van mensen die werken vanuit hun talenten en die pro-actief de verbinding met anderen opzoeken. Daarvoor is nodig dat mensen weten wat hun talenten zijn en hoe zij goed kunnen samenwerken. Teams die goed gebruik kunnen maken van ieders talenten en kwaliteiten, komen tot betere  teamprestaties.

Teamcoaching door Bouw in Balans is allereerst gericht op het creëren van een overzicht van de individuele talenten. We maken gebruik van de rolprofielen van Robert Quinn (Octogram) of van de talenten van de TMA-methode. Door inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes van het team, kan een gericht advies worden gegeven over effectief communiceren en samenwerken en het voorkomen van mogelijke valkuilen. Bouw in Balans adviseert en ondersteunt u graag bij het samenstellen van teams en het organiseren van zelfsturing. 

 

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden voor teamcoaching? Neem dan contact met ons op! 

Telefoon coaching en advies  0182 - 591529    Contact Coaching en Advies  Contact