Beter bouwen door focus op talent

Partner voor selectie, ontwikkeling en mobiliteit van personeel

Selectie Bouw in Balans

Ontwikkeling Bouw in Balans

Mobiliteit Bouw in Balans

Selectie

Ontwikkeling

Mobiliteit

Het selecteren van een werknemer passend binnen de cultuur van uw bouwonderneming, infrabedrijf of woningbouwcoöperatie is in de huidige arbeidsmarkt een uitdaging.

Daarom ontzorgen wij bij het opstellen van vacatureteksten, functie- en rolprofielen en adviseren wij door de inzet van gesprekken, testen of een assessment.

Met onze ruime ervaring op gebied van assessments in de bouw & infra adviseren wij u graag zodat uw investering in mensen het beste rendeert.

Talentontwikkeling van medewerkers is belangrijk om binnen de bouw blijvend in te kunnen spelen op de behoeften van klanten in de markt.


Bovendien is het van belang om in te kunnen spelen op ontwikkelingen zoals BIM en nieuwe contract- en samenwerkingsvormen.


Wij adviseren over het ontwikkelen en opleiden van medewerkers en het voeren van gesprekken over ontwikkelen, functioneren en beoordelen.

 

Om als bouworganisatie wendbaar te zijn is mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers belangrijk.


Wij faciliteren bij het opzetten van P&O-beleid, verzuimbegeleiding, het implementeren van  opleidingsbeleid en het opzetten van loopbaanpaden.

Indien iemand niet meer past binnen de organisatie is outplacement of loopbaanbegeleiding een optie. We kijken verder zowel binnen als buiten de bouw.

Lees verder Lees verder Lees verder