Excelleren door focus, kiezen van de juiste formatie en onderling goed afstemmen

29/11/2021

De laatste maand van het jaar staat op het punt om te beginnen. Tijd om vooruit te kijken en plannen te maken voor het nieuwe jaar. Wil jij je leiderschap op een hoger level brengen? Wil jij meer grip of regie krijgen, effectiever kunnen samenwerken met je ketenpartners en je opdrachtgevers of je team optimaal laten presteren?

Dit zijn belangrijke onderwerpen, waar je vaak door de waan van de dag niet aan toekomt? Dit is het moment om er even bij stil te staan.

Investeer in het ontwikkelen van jezelf
Leiderschap persoonlijk maken, vanuit je gevoel leren werken, vroegtijdig signalen herkennen en oppakken en daarmee de juiste interventies en acties ondernemen richting je team en samenwerkende partijen.
Focus je op de goede doelen, formeer je team en zorg voor goede onderlinge afstemming. Drie belangrijke succesfactoren om te excelleren.

Met de ontwikkelprogramma’s Xcelleren bereik je meer en word je beter op gebied van samenwerken, communiceren en leidinggeven! Komend jaar breiden we ons Xcelleren-aanbod verder uit met het programma Xcelleren als omgevingsmanager. Hierbij willen wij waarde toevoegen aan de omgevingsmanager door deze te laten groeien naar leider tussen project en omgeving. Omgevingsmanager wordt vaak gezien als een rol en taak, maar hoe pak je dit? Deelnemers aan ons programma vinden daar antwoord op.

Ook in onze andere twee programma’s Xcelleren als projectleider en Xcelleren als uitvoerder staat ontwikkeling centraal. Begin volgend jaar starten weer twee nieuwe groepen, daarvoor kun je je nog aanmelden.

Uitbreiding van het team
Het team van Xcelleren bestaat inmiddels uit drie vaste coaches: Daniël Krouwel, Remko Matsinger en Jeannet Koomans. Allemaal experts in hun vak die met veel plezier onze deelnemers meenemen in hun ontwikkeling. Daarnaast is Jean Paul Adema als trainer/gastspreker aan het programma verbonden.

Alumni borrel in 2022
In 2022 gaan we voor het eerst een Alumni borrel organiseren. Iedereen die een programma bij ons gevolgd heeft wordt daarvoor uitgenodigd en mag eventueel een gast meenemen. Een mooi moment om elkaar weer te ontmoeten, ervaringen en kennis uit te wisselen en te netwerken.

Xcelleren maatwerkprogramma voor organisaties
Onze Xcelleren programma’s kunnen ook ingezet worden om als leidinggevende met elkaar te groeien afgestemd op de doelen van de organisatie. Meerdere medewerkers uit dezelfde organisatie volgen dan tegelijk de training. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.

Geïnteresseerd?
Hieronder staan de eerstvolgende data wanneer onze programma’s van start gaan.

Xcelleren als projectleider
Start 11 februari 2022

Xcelleren als uitvoerder
Start 20 januari 2022

Xcelleren als omgevingsmanager
Start voorjaar 2022

Meer informatie? Ga naar onze website: Xcelleren.nl. Daar vind je meer informatie over onze programma’s en onze coaches.