Projectleiders moeten over verschillende vaardigheden beschikken. Zo moeten zij budgetten inschatten, planningen opstellen, kosten beheren en tijd bewaken. Daarnaast moeten ze ervoor zorgen dat de teamleden goed met elkaar samenwerken en optimaal bijdragen ​​aan het succes van het project. In deze context is het erg belangrijk voor projectleiders om goede soft skills te hebben. Denk dan aan goede communicatievaardigheden, mensenkennis en de juiste uitstraling, organisatiesensitiviteit en een sterk vermogen tot samenwerken op alle niveaus.

De projectleider is als een dirigent die aanwijzing geeft aan de individuele muzikanten in het orkest. Daarom moet hij of zij over vaardigheden beschikken die tot taak hebben het team mee te nemen in de processen. Verder moeten projectleiders communiceren met verschillende belanghebbenden, waaronder hun leidinggevenden, de ondersteunende functies zoals HR en administratie, en de andere stakeholders als klanten, leveranciers en leden van andere projectteams waarmee hun team samenwerkt. Al deze aspecten vragen om goed ontwikkelde soft skills van de projectleider. We zullen deze soft skills hieronder toelichten.

Essentiële soft skills van een projectleider

De eerste essentiële soft skill die een projectleider moet hebben, is uitzonderlijke communicatievaardigheden. Omdat projectleiders communiceren met klanten, teamleden en andere belanghebbenden, moet hij/zij boodschappen kunnen overbrengen zonder ruis op de lijn te krijgen. Er zijn veel projecten waarbij de projectleiders vanwege beperkte communicatievaardigheden niet in staat zijn om de problemen en de doelstellingen aan de belanghebbenden op een goede manier te verwoorden. Hierdoor verlopen projecten soms onnodig stroef of mislukken zelfs.

Afgezien van goede communicatieve vaardigheden, moeten projectleiders over inlevingsvermogen beschikken, zowel op individueel niveau als organisatorisch van operationeel tot tactische en strategisch niveau. Aangezien de projectleider de taak heeft ervoor te zorgen dat het team optimaal samenwerkt, moet hij of zij het goede voorbeeld geven, zich kwetsbaar durven opstellen en leiding geven vanuit zijn of haar hart.

Conflicten en ontwikkeling

De andere soft skills die de projectmanager moet hebben, betreffen conflicthantering/oplossing, coachings- en mentorvaardigheden en teamontwikkeling. Conflicten zijn onvermijdelijk binnen teams en andere betrokkenen. Daarom moet de projectleider een bekwame onderhandelaar en een slimme probleemoplosser zijn en vooral het proces in goede banen leiden. Verder moet de projectleider vaardigheden bezitten om de ontwikkeling van het team en de verschillende teamleden te stimuleren. Dit vraagt flexibiliteit in gedragsstijlen en de kunst om een goede balans te vinden tussen sturen en coachen.

Het belang van het hebben van de juiste softskills is dus groot. Een projectleider kan daarmee grote invloed hebben op het verloop en resultaat van elk project.

Softskills ontwikkelen

Bouw in Balans heeft samen met KMOB een uniek programma voor projectleiders ontwikkeld: Excelleren als Projectleider. Vergroot je inspirerend vermogen en bouw aan verbindingen in je team en daarbuiten. Versterk je regievoering, laat de mensen om je heen excelleren, ontwikkel jezelf structureel en duur­zaam met dit programma. Neem gerust contact met ons op en we praten je graag bij over de mogelijkheden.

Bouw in Balans werkt graag samen met bedrijven en professionals aan competentieontwikkeling op gebied van leiderschap, professionele vaardigheden en visie, voornamelijk binnen de sectoren bouw, infra en vastgoed. Met assessments, trainingen en coachen dragen wij bij aan groei.