Excelleren als Projectleider 2.0

08/12/2020

De eerste groep projectleiders heeft ons nieuwe programma Excelleren als Projectleider bijna afgerond. We ontvangen veel enthousiaste reacties van de groep en willen zoveel mogelijk projectleiders de gelegenheid geven om dit programma te volgen en te excelleren!

Het programma ‘Excelleren als Projectleider’ is ontwikkeld met speciale aandacht voor persoonlijk leren en ontwikkelen in technische sectoren.  In dit programma staat de rol van de Projectleider centraal en versterken we de skills op sociaal-communicatief gebied wat het functioneren in samenwerkingsrelaties en het projectsucces ten goede komt.

Uitdagingen in de bouw & infra 

Drie in het oog springende uitdagingen voor projectleiders in de sector zijn:

Samenwerken
Bij het werk van projectleiders staat sturing vanuit het contract op inhoud en procedure vaak voorop. Aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is meestal onvoldoende aandacht. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van  gevoelens van projectdeelnemers leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

Schakelkracht
Een projectleider beweegt zich in een complex samenspel, van team, project(omgeving), samenwerkingspartner(s), ketenpartners en de eigen organisatie. Voor een goed projectresultaat is het van belang dat de projectleider stuurt op resultaat en hier duidelijk in is, maar vooral ook in staat is om te schakelen tussen al deze partners en communicatieniveaus.

Blijven ontwikkelen
Veel projectleiders hebben een hbo opleiding en/of verschillende projectmanagement trainingen gevolgd. Vaak is er nog minder aandacht geweest voor persoonlijke ontwikkeling. Voor projectleiders is het belangrijk om goede competenties te hebben op sociaal-communicatief gebied en deze continue bij te schaven en verder te ontwikkelen. Een projectleider kan daarmee een succesbepalende invloed hebben op het verloop en resultaat van elk project.

Om projectleiders toe te rusten deze drie uitdagingen succesvol aan te gaan, hebben wij ons programma Excelleren als Projectleider nog verder verbeterd tot een nieuwe 2.0 versie.

In maart 2021 start de volgende groep aan het programma ‘Excelleren als Projectleider’. Er kunnen maximaal negen deelnemers meedoen en we hebben al enkele aanmeldingen ontvangen. Meer weten? klik hier.