Empathie, de verdiepende factor

08/06/2020

We missen in de online werkelijkheid vaak de mogelijkheid om empathie te voelen en te laten zien. Dat ervaren ook projectleiders in de planning en uitvoering van de projecten. We zijn ons in de tijd van online vergaderen en op afstand blijven, sterker bewust geworden van het feit dat we vooral behoefte hebben aan fysieke ontmoetingen naast overleg en samenwerken via een beeldscherm. 

Weten hoe je een projectplan maakt en proactief beheert, is essentieel. Je kunt echter meer impact maken wanneer je leidinggeeft met aandacht en gevoel voor de mensen die erbij betrokken zijn.

Empathie is de verdiepende factor die een project nog beter kan laten verlopen. Hieronder staan drie empathische mindsets die het verloop van jouw projecten kunnen verbeteren.

De voordelen van empathie op de werkplek:

  • Creëert begrip binnen het team.
  • Bouwt vertrouwen op.
  • Creëert een veilige ruimte waardoor teamleden uit hun comfortzones kunnen komen, wat leidt tot meer innovatie en creativiteit.
  • Moedigt vriendelijkheid en mededogen aan, wat de samenwerking bevordert.
  • Vermindert stress door het effectief omgaan met conflicten.
  • Verhoogt de productiviteit van de teamleden.
  • Verhoogt het resultaat van het gezamenlijke doel.

Hieronder drie mindsets om empathie op te bouwen bij projectteams:

  1. Luister met je hart
  2. Omarm kwetsbaarheid
  3. Voorbeeldgedrag

 

LUISTER MET JE HART

Een van de favoriete mindsets is luisteren met je hart. Het luistert naar verbale en non-verbale communicatie en signalen van het team, belanghebbenden en, net zo belangrijk, van jezelf.
De sleutel hier is niet-(ver)oordelend te zijn. In deze tijd zullen teamleden mogelijk op afstand vanuit huis werken, besteed daarom extra tijd om goed naar mensen te luisteren, zodat zij zich betrokken gaan voelen.

Dit is waar de magie gebeurt. Je luistert niet alleen naar wat de persoon zegt, maar ook hoe hij het zegt – en, nog beter, wat hij niet zegt, zoals wanneer hij fanatiek wordt bij bepaalde onderwerpen of wanneer hij pauzeert en met anderen praat.

Luisteren met je hart geeft je inzicht en verbinding. Als we ons gehoord voelen, voelen we ons gewaardeerd. Wanneer we ons gewaardeerd voelen, hebben we meer kans om voldoening te voelen en uit te blinken in onze rol binnen het team.

OMARM KWETSBAARHEID

Wanneer we kwetsbaarheid omarmen, proberen we de ander en hun ‘waarom’ te begrijpen. Praten met elkaar, niet alleen als collega’s, maar als mensen, creëert een empathische omgeving. De kwetsbaarheid voelt misschien ongemakkelijk, maar vrees niet – het betekent gewoon dat je op de goede weg bent.

Kwetsbaarheid betekent niet dat je rond moet lopen met een doos zakdoekjes en jouw diepste, meest persoonlijke geheimen met iedereen moet delen. Een kwetsbare leider voelt zich op zijn gemak als hij niet alle antwoorden heeft en luistert naar perspectieven en gedachten van anderen. Hij hoeft niet de eerste te zijn die een oplossing verzint of de eerste te zijn om antwoord te geven op vragen die gesteld worden.

Wees de volgende keer dat je met je team over de status van het project praat, eerlijk over wat je vreest, waar je enthousiast over bent, wat je nodig hebt en wat je misschien niet weet. Je kwetsbaar opstellen vraagt moed. Het nodigt het team uit om echt betrokken te blijven bij het project en actief mee te denken over de voortgang van het project. Kwetsbaarheid is ook blijdschap tonen over een succes.

VOORBEELDGEDRAG

Voorbeeldgedrag tonen is een effectieve manier om empathie in een project te brengen. Wees enthousiast, ondersteunend en positief wanneer je overleg voert met jouw team. Goed gedrag is besmettelijk in positieve zin. Als je nu online met je team overlegt, let hier dan extra goed op. Jouw eigen uitstraling wordt vergroot doordat het overgebracht wordt via een beeldscherm. Een projectmanager heeft de mogelijkheid om een ​​empathische teamcultuur op te bouwen.

Dit wil niet zeggen dat alle positieve emoties altijd goed zijn of dat je nooit negatieve emoties moet uiten. Het punt is dat de emoties van de projectleider zeer besmettelijk zijn. Dus reageer je overal zwaar negatief op, dan zal dat effect hebben op het team.

 

Kun je empathie leren?

Het ontwikkelen van empathie is niet gemakkelijk, maar zeker niet onmogelijk. Afhankelijk van je persoonlijkheid en je wil om de verschillende mindsets de ruimte te geven. Sommige werksituaties kunnen meer geladen aanvoelen, dat is normaal, het wordt comfortabeler met de juiste mindset. Ontwikkelen als projectleider betekent tijd nemen voor reflectie om “vrijheid” of ruimte in je hoofd, oftewel “rust” te creëren. Rust door overzicht, structuur.

Het leren van empathie is geen makkelijke opgave, daar moeten we eerlijk in zijn, het kost je energie. Je kunt er gericht aan werken, als onderdeel van het programma wat Bouw in Balans samen met KMOB heeft ontwikkeld: Excelleren als Projectleider. Neem gerust contact met ons op en we praten je graag bij over de mogelijkheden.