Schakelvermogen als succesfactor voor Projectleiders

19/05/2021

Heb je wel eens stilgestaan welke verschillende posities jij inneemt in jouw projecten?

Hoe beweeg jij je in jouw team, tussen je team en andere afdelingen of tussen je team en jouw leidinggevende of tussen de opdrachtgever en je ketenpartners. Inzicht en besef hoe jij je beweegt en hoe jij de verbindingen legt maakt het verschil in contact maken of geen contact hebben.

De wijze waarop jij positie inneemt kan het verschil maken of het project succesvol verloopt of juist een minder succesvol resultaat kent. Weet jouw eigen organisatie en jouw opdrachtgever wat er speelt in jouw project of staan ze regelmatig voor verrassingen?

Dit continue verbinden vraagt om schakelvermogen van jou als projectleider.

In welke mate sta jij in verbinding? Daar inzicht in krijgen en vanuit jouw positie kunnen schakelen naar verschillende niveaus hoort tot de kern van jouw rol als projectleider. Kies jij er bewust voor om met je opdrachtgever of opdrachtnemer, en andere stakeholders te praten over de visie over het project waar je samen aan werkt? Probeer dat maar eens en je gaat ervaren hoe verrassend mooi de uitkomsten zijn.

Voor een projectleider is ontwikkeling van dit schakelvermogen op verschillende niveaus essentieel. Je moet kunnen schakelen van operationeel naar tactisch en van tactische naar strategisch niveau en weer terug. Excellent zijn in leiderschap. Dat vraagt om groei, om loslaten, ervaren en om nieuwe inzichten om te zetten in leren. Excelleren staat ook voor groei door te leren van je eigen ervaringen. Samen met KMOB hebben we het programma Xcelleren ontwikkeld, o.a. voor het ontwikkelen van je schakelvermogen.

In het logo van Xcelleren komen de kleuren groen en blauw naar voren. Groen staat groei en ontwikkeling. De kleur groen staat tevens voor het gericht zijn op de mens, voor aandacht geven aan gevoelens en emoties. Blauw staat voor structuur. Structuur is nodig om houvast te bieden en kaders te geven waarin ontwikkeling plaats kan vinden om inzichten je eigen te maken en nieuwe gewoontes te ontwikkelen.