Remko Matsinger

Binnen Bouw in Balans ben ik een duizendpoot. Ik geef richting aan de organisatie van Bouw in Balans en ben tevens actief als assessor en adviseur.
Vanuit het perspectief van organisatiedoelen, strategie en ambities leidinggevenden en medewerkers adviseren hoe zij hun talenten optimaal kunnen inzetten, dat is waar ik graag aan bijdraag.
Daarnaast verbind ik onze netwerkorganisatie graag aan een breder perspectief zoals dat door Building Changes wordt neergezet in de bouw & infra. Ook ben ik actief in het opzetten van co-creaties op gebied van leren en ontwikkelen, bijvoorbeeld door het mede ontwikkelen en uitvoering geven aan de trainingsprogramma’s van Xcelleren voor leidinggevenden binnen de sector.