Beter bouwen door focus op talent

Samenwerkingspartner voor selectie- en ontwikkeling

Blogs en nieuws

Praktisch aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid

‘In de bouwsector worden forse problemen verwacht rond de inzetbaarheid van personeel. Activiteiten op het terrein van duurzame inzetbaarheid zijn hard nodig opdat werknemers in de bouwnijverheid gezond en fit de pensioengerechtigde leeftijd bereiken’[1], aldus het ZonMW. In 2040 bereikt een kwart van de Nederlandse bevolking de leeftijd van 65 jaar en ouder. Het aantal ouderen neemt in een vogelvlucht toe, terwijl het aandeel jongeren steeds meer afneemt. Met als gevolg dat de beroepsbevolking steeds kleiner wordt. Daarnaast moeten we met z’n allen (veel) langer doorwerken, veroudert onze kennis in een rap tempo en heeft de globalisering zijn eindpunt nog (steeds) niet bereikt. Dit vraagt van medewerkers dat zij flexibel moeten zijn en moeten meebewegen met en inspelen op al deze gaande ontwikkelingen en veranderingen.

Duurzame inzetbaarheid, een populair begrip dat tegenwoordig wordt ingezet als de oplossing voor deze problematiek. Geheel een logisch gevolg, want uit onderzoek blijkt dat interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid ervoor zorgen dat medewerkers bekwamer, gemotiveerder en vitaler worden, waarmee de efficiency, effectiviteit, productiviteit en flexibiliteit van medewerkers wordt vergroot[2]. Als organisaties zich inspannen om de juiste randvoorwaarden te creëren en medewerkers faciliteren om inzetbaar te kunnen zijn, dan kunnen zij een aantrekkelijke werkgever zijn. Hierdoor kunnen zij concurrentievoordeel behalen.

Er is in bouwend Nederland al veel over duurzame inzetbaarheid gesproken. Het is dan ook een van de hot items op de HR-agenda’s van de meeste bouwbedrijven. Duurzame inzetbaarheid is intussen ook opgenomen in de nieuwe bouw-CAO. Maar hoe pak je het containerbegrip duurzame inzetbaarheid aan in de praktijk? 

Lees meer...

Bouwsector: Tekort aan kennis groter probleem dan tekort aan mensen

Belang van HRM wordt steeds belangrijker

Rotterdam, 14 maart 2016Twee op de vijf bedrijven uit de bouwsector erkent dat er op dit moment al een tekort aan kwalitatief goed personeel is. Dit probleem wordt met name gezien door installateurs en aannemers (zowel B&U als GWW). De grootte van het bedrijf speelt hierbij geen rol, wel zijn het de bedrijven met 20 man personeel of meer die ook nog veel problemen verwachten voor de komende twee jaar. Tevens wordt onderkend dat er een kwantitatief personeelstekort is, maar die is relatief gezien minder groot. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in januari - februari 2016 is uitgevoerd onder 700 bedrijven uit de bouw- en installatiesector. Juist omdat de markt ook weer aan het aantrekken is, is het belangrijk dat bedrijven aandacht gaan geven aan HR gerelateerde onderwerpen.

Lees meer...

Strategisch opleiden vergroot de kans op succes

Binnen de bouwsector zijn de kaarten op gebied van opleiding en ontwikkeling sinds januari van dit jaar anders geschud. Werkgevers staan voor de uitdaging om opleidingsbeleid te maken en werknemers staan voor de uitdaging om hun individueel budget te gebruiken voor duurzame inzetbaarheid.

Lees meer...